Tervetuloa Ketunhäntä kainalossa -blogiin! Blogin tarkoitus on käsitellä narsismia ja psykopatiaa uhrin ja selviytyjän kannalta olennaisella tavalla. Tämän kaltaiseen manipulointisuhteeseen joutuminen on yleensä todellisuutta vääristävä ja itseluottamusta murentava kokemus. Vaikka tällä hetkellä kaikki tuntuisi sumuiselta, et kuitenkaan ole hullu, eikä hyväksikäytetyksi tuleminen ole sinun syytäsi! Saman kokeneita on enemmän kuin uskotkaan. Tästä on mahdollisuus selviytyä ja päästä eteenpäin! Skrollaa sivu alas, niin löydät lisää sisältöä.

perjantai 23. helmikuuta 2018

Vaaralliset narsistit - erota aggressiivinen persoonallisuus

Aiemmassa kirjoituksessa esittelin narsismin varoitusmerkkejä, joiden avulla voi tunnistaa myös lievemmin narsistisia piirteitä omaavia henkilöitä (ks. Narsismin varoitusmerkit). Moni narsisteista on passiivisella tavalla narsistisia, eli he pyrkivät lähinnä omaan paremmuuteensa ja siinä samalla sivuuttavat muiden ihmisten tarpeet. Tämä kirjoitus taas koskee aktiivisesti narsistisia henkilöitä, jotka pyrkivät aggressiivisilla keinoilla saamaan tahtonsa läpi asiassa kuin asiassa. Aktiivisesti narsistiset henkilöt käyttävät muita ihmisiä tavoitteellisesti hyväkseen, ja tällaisista henkilöistä George Simon käyttää termiä aggressiivinen persoonallisuus tai luonne.

George Simon kuvaa kattavasti kirjassaan In Sheep's Clothing - Understanding and dealing with manipulative people manipulaatiota ja sen taustoja (lisää manipulaatiosta ks. Tunnista manipulointi!). Hän tuo esille, että nykymaailma on täysin erilainen kuin viktoriaaninen aika, jonka pohjalta nykyajan psykologinen ymmärrys edelleen ammentaa. Viktoriaanisella ajalla moni asia oli kiellettyä, ja tarpeiden ja halujen rajoittamista arvostettiin suuresti. Näin ollen suurin osa sen ajan psykologisista häiriöistä liittyi ahdistukseen ja omien tarpeiden sivuuttamiseen. Nykyaikainen länsimainen kulttuuri poikkeaa merkittävällä tavalla viktoriaanisesta ajasta, sillä nykyään ihmisiä kannustetaan tekemään melkein mitä tahansa he vain haluavat tehdä. Näin ollen nykyajan ilmiöksi voidaan luokitella aggressiivisten persoonallisuuksien nousu. Simon ilmaisee hyvin vahvasti, että näitä häiriöitä ei pysty ymmärtämään vanhoilla perinteisillä malleilla, joiden mukaan aggressiivinen käyttäytyminen on aina seurausta pelosta tai jonkin asian välttelemisestä. Vanhat yhä käytetyt tulkintamallit johtavat sekä ammattilaiset että aggressiivisten persoonallisuuksien läheiset helposti manipuloitaviksi ja mahdottomiin tilanteisiin.

Ensimmäinen tärkeä askel on ymmärtää, että aggressiiviset persoonallisuudet ajattelevat eri tavalla kuin muut persoonallisuustyypit. Heidän ajatteluunsa sisältyy seuraavia ominaisuuksia:
- Itseensä keskittynyt ajattelu.
- Muiden ihmisten näkeminen omaisuutena, objekteina tai itsensä jatkeina.
- Kaikki tai ei mitään -tyyppinen ajattelu.
- Kokemus siitä, että on automaattisesti oikeutettu mihin tahansa.
- Terveen häpeäkokemuksen puuttuminen.
- Halu nopeisiin ja helppoihin ratkaisuihin ilman vaivannäköä.
- Syyllisyydentunteen puuttuminen.
- Tarve voittaa ja hallita.
- Heikko vaste rangaistuksille.

Aggressiivinen persoonallisuus voi ilmetä usealla eri tavalla ja erilaisilla yhdistelmillä, ja Simon esittelee viisi tällaista muotoa:

Kontrolloimaton aggressiivinen persoonallisuus (yleisin epäsosiaalisen persoonallisuuden muoto)
Avoimesti väkivaltainen ja/tai rikolliseen toimintaan osallistuva persoonallisuus. He ovat impulsiivisia, ottavat riskejä, eivätkä mukaudu yhteiskunnan normeihin edes vaikka se hyödyttäisi heitä itseäänkin.

Kanavoiva aggressiivinen persoonallisuus
Persoonallisuus, joka kanavoi aggressiivisen viettinsä kilpailemiseen esimerkiksi työelämässä, urheilussa, poliisivoimissa tai armeijassa. He kanavoivat aggressionsa sosiaalisesti suotaviin suuntiin lähinnä siksi, että se on heille hyödyllisempää ja käytännöllisempää. Heillä ei ole sisäistä halua noudattaa sääntöjä tai ottaa muita huomioon, ja he voivatkin rikkoa sääntöjä silloin, kun pystyvät tekemään niin jäämättä kiinni.

Sadistinen aggressiivinen persoonallisuus
Yleensä aggressiiviset persoonallisuudet eivät tarkoituksella pyri vahingoittamaan muita ihmisiä, he ajattelevat muiden kärsimystä vain välttämättömänä sivutuotteena heidän voittonsa tiellä. Sadistinen persoonallisuus sen sijaan nauttii nähdessään muiden kiemurtelevan hänen käsissään. He kokevat olevansa vallassa silloin, kun pystyvät nöyryyttämään tai vahingoittamaan muita.

Saalistava aggressiivinen persoonallisuus (ts. psykopaatti)
Itsensä yli-ihmiseksi kokeva persoonallisuus, jolle muut ihmiset heikkoudessaan ansaitsevat tulla hyväksikäytetyiksi. He ovat kaikkein suunnitelmallisimpia huijareita, jotka voivat punoa pitkäaikaisiakin juonia ja vietellä uhrejaan tuntematta ollenkaan katumusta teoistaan. He ovat usein hyvin hurmaavia ja opiskelevat uhrinsa heikkouksia, joita käyttää hyväkseen.

Piiloaggressiivinen persoonallisuus
Persoonallisuus, joka pyrkii kaikessa voittamaan, mutta tekee tämän piiloaggressiivisilla manipuloivilla keinoilla. He tietävät mitä ovat tekemässä, pitävät tarkoituksella "julkisivua kunnossa" ja saavat vastapuolen epäilemään itseään ja intuitiotaan. He kokevat, että tarkoitus pyhittää keinot ja he aikovat saada haluamansa ilman, että kukaan estää heitä, mutta tämä ei yleensä näy ulospäin. Piiloaggressiivisuus voidaan sekoittaa helposti passiivis-aggressiivisuuteen, joka on epävarmuutta siitä mitä haluaa ja samanaikaista pyrkimistä kohti läheisyyttä mutta myös sen torjumista. Passiivis-aggressiiviset henkilöt vaativat paljon, mutta eivät ota mitään vaatimaansa vastaan. Tämä tuntuu läheisestä siltä, että passiivis-aggressiivista henkilöä on mahdotonta miellyttää, mutta se ei kuitenkaan ole sama asia kuin piiloaggressiivisuus. Piiloaggressiiviset henkilöt eivät ole passiivis-aggressiivisia, he ovat hyvin aktiivisen aggressiivisia. He tietävät, että avoin aggressiivisuus olisi heille haitallista, joten he toimivat mieluummin piilossa ja manipuloimalla. He eivät kuitenkaan ole yhtä suunnitelmallisia kuin saalistavat psykopaatit, vaan pikemminkin "arkielämän manipuloijia".Neiti Kettu

Narsismin varoitusmerkit

Craig Malkin kuvaa kirjassaan Rethinking Narcissism - The secret to recognizing and coping with narcissists viisi varoitusmerkkiä, jotka liittyvät narsismiin. Varoitusmerkkien voimakkuus, systemaattisuus ja määrä kuvaavat narsististen piirteiden hankaluuden astetta. Mikäli epäilet kyseessä olevan ihmisen olevan myös manipuloiva tai vahvasti narsistinen, voit tarkastella lisäksi aggressiivisten luonteiden ominaisuuksia (ks. Vaaralliset narsistit - erota aggressiivinen persoonallisuus).

Tunnefobia
Narsismiin liittyy tarve kuvitella itsensä täydellisen kykeneväksi itsenäisesti ja riippumattomaksi muiden ihmisten käyttäytymisestä ja tunteista. He haluavat kokea, etteivät muut ihmiset vaikuta heihin mitenkään. Näin ollen yksi narsismin varoitusmerkki on se, että he eivät näytä haavoittuvaisia tunteitaan. Äärimmäistä päätä lukuunottamatta he kuitenkin tuntevat näitä tunteita, ja niitä kokiessaan he turvautuvat kokemukseen omasta paremmuudesta. Osa heistä yrittää saada itsensä jälleen tasapainoon esimerkiksi osoittamalla sinun puutteitasi. Osa heistä kiistää jopa vihansa (sillä se osoittaisi sinun aiheuttaneen reaktion hänessä), ja sanoo kesken purkauksensa, ettei hän huuda tai ole muutenkaan mitenkään vihainen tai järkyttynyt. Osa heistä taas voi lähinnä hiljentyä tai vaihtaa puheenaihetta aina, kun keskustelu on siirtynyt heidän haavoittuvuuttaan aktivoiviin aiheisiin. Uusi puheenaihe liittyy todennäköisesti johonkin, joka saa hänet kokemaan olonsa erityiseksi ja muita paremmaksi. Teeskenneltyjä tunteita ei kuitenkaan kannata sekoittaa aitojen haavoittuvuuksien esille tuomiseen. Vahvemmin narsistiset henkilöt voivat useinkin lätkäistä pöytään erilaisia ahdistuksen, pelon ja hylätyksi tulemisen tunteita, mutta näiden ilmaisujen taustalla on usein manipulatiivisia tarkoituksia. Manipuloidessaan he ovat usein immuuneja näiden tunteiden merkitykselle, koska kokevat olevansa niistä irrallaan.

Emootioiden siirtäminen
Omaan paremmuuteensa turvautuminen ei useinkaan riitä hankalien tunteiden poistamiseksi, ja narsismiin liittyykin myös tarve siirtää omat tunteet itseltä pois toiselle ihmiselle. Tämä ei näy pelkästään suorana projektiona, jossa hän sanoisi sinun tuntevan jotakin mitä hän oikeasti tuntee, vaan hän myös aktiivisesti pyrkii saamaan sinut tuntemaan tätä tunnetta. Hän voi esimerkiksi valittaa, kuinka sinä olet niin vihainen koko ajan, kunnes tämä hänen valituksensa saa sinut tuntemaan vihaa. Tai hän voi vihjailla sinulle työsi puutteista silloin, kun hän itse koki epävarmuutta verratessaan omaa työtänsä sinun työhösi. Käytännössä läheinen tuntee tämän nahoissaan niin, että narsistisella ihmisellä tuntuu olevan tarve saada myös muut voimaan huonosti silloin kun hänelle itselleen tapahtuu jotakin ikävää.

Salamyhkäinen kontrollointi
Narsistiset henkilöt eivät välttämättä halua pyytää asioita suoraan, sillä se tarkoittaisi heidän olevan riippuvaisia josta kusta muusta. Sen sijaan he järjestelevät asioita niin, että heidän haluamansa asiat tapahtuvat ja tehdään. He voivat esimerkiksi tulla ilmoittamatta viemään sinut mukaasi johonkin tapahtumaan, mikä voi tuntua jännittävältä seikkailulta, mutta on lopulta sitä, ettei hän halunnut pyytää sinua ja ottaa riskiä siitä, että kieltäytyisit. Vahvemmin narsistiset henkilöt voivat myös manipuloida sinun tahtoasi ja halujasi niin, että luulet itse haluavasi samaa kuin hän.

Muiden asettaminen jalustalle
Narsismille on tyypillistä asettaa muut ympärillä olevat ihmiset jalustalle, jotta he voivat itse tuntea olonsa erityisiksi heidän vierellään. Kun todella mahtavat ja täydelliset ihmiset viettävät aikaa hänen kanssaan, hänkin on silloin erityinen. Monet narsistiset henkilöt pyrkivät suhteen alussa sivuuttamaan toisen ihmisen puutteet ja heikkoudet, ja idealisoivat hänet maasta taivaaseen. Vaikka imartelu voikin tuntua joskus miellyttävältä, se tuntuu samalla kuitenkin siltä, ettet tule nähdyksi aitona ja kokonaisena ihmisenä. Sinun kuuluu mukautua siihen muottiin, jonka narsistinen ihminen sinulle idealisoidessaankin asettaa, etkä saa olla puutteellinen. Jossain vaiheessa on väistämätöntä, että tiput alas jalustalta ja narsistinen henkilö kokee, että olet pettänyt hänet, et ollutkaan sitä mitä sinun piti olla.

Kaksosfantasiat 
Toinen idealisoinnin muoto on tuoda jatkuvasti esille, miten samanlaisia olette, kuin kaksosia. Narsistinen henkilö voi ihastella jokaista pientäkin mielipidettä tai makua, jonka jaatte tai kuvittelette jakavanne. Kaksosfantasia voi aluksi tuntua mahtavalta, voit kokea, että olet löytänyt sielunkumppanisi, -veljesi tai -siskosi. Jossain vaiheessa tämä voi kuitenkin johtaa enemmän siihen, että pyrit häntä miellyttääksesi myötäilemään asioita hänen kanssaan, etkä välttämättä tuo esille poikkeavia ajatuksiasi. Kaksosfantasian tarkoituksena on voimistaa erityisyyden kokemusta: kaksi yhdessä, jotka ovat täydellisesti samalla aaltopituudella, ovat yhdessä erityisiä. Muu maailma voi olla pettymyksiä täynnä, mutta yhdessä olette täydellisiä ja muuta maailmaa vastaan. Kaksosen kanssa ei myöskään tarvitse pelätä, etteivät omat tarpeet tulisi täytetyksi. Kun olette täysin sulautuneet yhdeksi ihmiseksi, narsistisen henkilön ei tarvitse edes pyytää, kun sinä jo tiedät mitä hän haluaa. Tietenkään näin ei käytännössä ole, ja jossain vaiheessa saat tuta miten hän on pettynyt sinuun, kun et osannutkaan lukea hänen ajatuksiaan.Neiti Kettu

torstai 22. helmikuuta 2018

Rethinking Narcissism: Narsismin kirjo (epäterve, terve, puuttuva) ja muodot

Olen lukenut kirjaa Rethinking Narcissism - The secret to recognizing and coping with narcissists (Craig Malkin), ja tämä kirja selventää mielestäni todella hyvin lievemmän pään narsistisuutta, narsismin olemusta yleensä ja sitä, miten olennaisen tärkeää "terve narsismi" on. Terve narsismi on hankala käsite, sillä olen itse tottunut liittämään sanan "narsismi" vain epäterveeseen ja haitalliseen narsismiin. Malkin esittelee asian kuitenkin niin selkeästi, että terve narsismi kuulostaa hyvin informatiiviselta termiltä.

Malkin määrittelee narsismin "tarpeeksi kokea itsensä erityiseksi ja muita paremmaksi". Hän esittelee, miten tämä uskomus joustavana kuvaa tervettä narsismia. Joustava "positiivinen vääristymä", jossa ihmiset yleensä ajattelevat olevansa noin keskivertoa parempia ihmisiä, auttaa meitä kokemaan itsemme elinvoimaisiksi ja siten kykenemme myös auttamaan ja rakastamaan muita ympärillämme paremmin. Epätervettä narsismia kuvaa pakonomainen tarve olla muita parempi, jolloin rakkautta muita kohtaan ei enää riitä, vaan muiden on oltava huonompia, jotta narsisti itse voisi hyvin.

Malkin esittää narsismin kirjassaan janan (tai kirjon) avulla. Tämä jana on mielenkiintoinen siitä, että se jakautuu terveen narsismin puutteisiin (jota Malkin kutsuu kirjassaan "kaiuksi" - ihmiseksi, jolla ei ole omaa ääntä), terveeseen narsismiin ja epäterveeseen narsismiin. Terveen narsismin puutteesta tai "kaikuilusta" voi löytää yhteyksiä läheisriippuvuuden käsitteeseen (ks. Teoreettisesti: Narsismi, epävakaa/rajatila ja läheisriippuvuus eriteltynä), johon liittyy omien tarpeidensa toissijaiseksi asettaminen ja toisen ihmisen keskipisteeksi asettaminen.

Sijoittuminen janalla ei ole täysin pysyvää, vaan esimerkiksi elämäntilanteet, vireystaso ja muut kokemukset liikuttelevat meitä janalla muutaman askeleen eri suuntiin. Esimerkiksi hankalien kokemusten jälkeen tai sairaana ollessamme voimme odottaa (ja ansaitakin) muilta enemmän erityiskohtelua, kuin mitä hyvin voidessamme odottaisimme. Suuremmat kuin muutaman askeleen muutokset janalla ovat harvinaisempia, mutta mahdollisia suurien elämäntapahtumien aikana. Narsismi voi liittyä myös joihinkin kehitysvaiheisiin, esimerkiksi teini-iässä oman erityisyyden kokeminen kuuluu luonnolliseen kehitykseen.

0 - 1 janalla kuvaavat äärimmäistä tarvetta olla ei-erityinen, täysin tavallinen. Tämä tarkoittaa sitä, että janalla alkupäässä päässä oleva "kaiku-ihminen" ei pysty ottamaan apua, sympatiaa tai huolenpitoa vastaan. Avun vastaanottaminen tarkoittaisi, että hän jollain tapaa ansaitsisi enemmän kuin tavallinen harmaa massa. Hän ei halua millään tavalla kokea itseään erityiseksi, sillä pelkää tällöin olevansa itsekäs ja joutuvansa siten johonkin pahaan. Kaiku-ihmiset uskovat, että "ylhäällä sojottava kynsi tulee painetuksi alas". He aktiivisesti kieltäytyvät ja työntävät pois apua tarjoavia ihmisiä sanoen "älä vaivaannu, ei minun takiani tarvitse", vaikka olisivat esimerkiksi sairaana ja siten ansaitsisivat apua. Tätä ei pidä sekoittaa kovaääniseen marttyyriuteen, jonka tarkoituksena on hakea huomiota. Kaiku-ihmiset eivät missään nimessä halua huomiota, edes omalle uhrautuvuudelleen. Samalla he kuitenkin ovat myös itse sokeita omille tarpeilleen, ja siten suuressa riskissä uupua. He voivat satunnaisesti sietää huomiota esimerkiksi syntymäpäivinään, mutta kokevat olonsa epämukavaksi. Kaiku-ihmisen läheiset kokevat usein tulevansa torjutuksi, sillä kaiku-ihminen ei ota vastaan heidän tarjoamaansa hellyyttä ja huolenpitoa, mikä haittaa suhteen vastavuoroiseksi kokemista.

2 - 3 janalla kuvaavat tavaksi juurtunutta "kaikuilua". Täällä hieman edempänä janalla olevat kaiku-ihmiset voivat salaa nauttia huomiosta ja unelmoida omasta erityisyydestään. He eivät kuitenkaan halua näyttää tätä ulospäin. He pelkäävät, että jos he päästäisivät nämä unelmansa esille, he olisivat narsisteja. Janalla 0 - 3 kohdalle osuvien ihmisten seurassa tuntuu usein siltä, että sinä tarvitset heitä enemmän kuin he sinua, sillä he pyrkivät olemaan tarvitsematta mitään. Samalla koska he eivät halua itse loistaa, myöskään heidän läheisensä ei pääse olemaan iloinen ja loistamaan heidän kanssaan. Esimerkiksi yllätysjuhlia suunnitelleet läheiset nauttivat yhtä paljon, kun juhlien sankari ottaa juhlinnan vastaan ja asettuu hetkeksi huomion keskelle. Tämänkaltaista jakamista kaiku-ihmiset välttelevät.

4 - 6 janalla kuvaavat tervettä narsismia, jossa henkilö pystyy nauttimaan omasta erityisyydestään, mutta pystyy myös asettamaan sen syrjään muiden tarvitessa häntä enemmän. He pyrkivät kohti omia tavoitteitaan ja ottavat joskus enemmän aikaa itselleen, mutta ovat käytettävissä ja tukena silloin, kun muut tarvitsevat heitä. Terveesti narsistiset henkilöt ovat janalla joustavia, ja pystyvät tarpeen mukaan ottamaan ja antamaan. Kyky nauttia omasta erityisyydestä auttaa heitä jakamaan tätä säteilyä myös muille. Koska he ovat itsevarmoja mutta myös lämpimiä, he lähestyvät muita avoimesti ja antavat heillekin mahdollisuuden loistaa. He kokevat olevansa fiksuja ja kykeneviä ihmisiä, ja kannustavat myös muita löytämään omat vahvuutensa.

7 - 8 janalla kuvaavat tapanarsismia, eli turvautumista itsensä erityiseksi ja muita paremmaksi kokemisen tunteeseen. Nämä ihmiset turvautuvat vaikeuksien ja epämiellyttävien tunteiden kohdatessa mielikuviin itsestään erityisenä ja erityskohtelua ansaitsevana. Tavoitellessaan omia tarpeitaan he voivat jättää muut ihmiset täysin huomiotta. Heillä on kuitenkin satunnaisesti kykyä huomata puutteensa ja he kykenevät osoittamaan myös aitoa inhimillistä ymmärtämistä muita kohtaan. He eivät myöskään välttämättä koko aikaa tarvitse kokemusta omasta erityisyydestään, vaan he pystyvät keskittymään myös muuhun silloin, kun heillä on hyvä olla. Vaikeuksia kohdatessaan he kuitenkin sulkeutuvat herkästi omaan paremmuuteensa ja pyrkivät ratkaisemaan ongelmansa painamalla muita ihmisiä alas tai vaatimalla ansaitsevansa enemmän.

9 - 10 janalla kuvaavat patologista narsismia, jossa tarve tuntea itsensä erityiseksi ja muita paremmaksi on muodostunut joustamattomaksi riippuvuudeksi. Tänne kohtaan janalle sijoittuvien henkilöiden mielikuvat omasta paremmuudestaan voivat kohota harhaisiin mittasuhteisiin, niissä ei välttämättä ole edes mitään järkeä. Nämä henkilöt ovat täysin keskittyneitä omiin tunteisiinsa niin, etteivät he huomaa muiden ihmisten tunteita ollenkaan. Heille muut ihmiset ovat heidän tarpeitaan varten, joko hyödykkeitä, tai jatkeita, joiden avulla voi itse saada kokea itsensä erityiseksi ja loistaa. He myös suuttuvat ja loukkaantuvat herkästi, jos muut ihmiset eivät toimi, ajattele ja tunne niin kuin he haluaisivat. He kokevat tulevansa petetyksi, jos maailma ei noudata heidän suunnittelemaansa käsikirjoitusta. Äärimmässä päässä janalla olevat henkilöt ovat myös sokeita omalle narsistisuudelleen tai ovat välinpitämättömiä sen aiheuttamista seurauksista. He voivat kehua mielellään, miten hyvin he osaavat ottaa muut huomioon ja miten hienosti he osaavat jakaa omia haavoittuvuuksiaan muiden kanssa, vaikka käyttäytyisivät täysin päinvastaisesti.

Kirjon janasta tekee se, että näitä kolmea ulottuvuutta (narsismin puutteet, terve narsismi ja epäterve narsismi) voidaan mitata erillään samanaikaisesti. Tästä seuraa mielenkiintoinen tapa hahmottaa erilaisia narsismin muotoja, joita Malkin esittelee kolme. Käytännössä narsistit voivat olla sekoituksia näistä kolmesta, ainakin ääripäässä janalla olevat narsistit pyrkivät käyttämään kaikki mahdolliset keinot oman paremmuutensa varmistamiseksi, jolloin he voivat olla kaikkia näitä kolmea.

Julki/overt/paksunahkainen narsisti. Julkinarsismi on perinteisin ja tunnetuin narsismin muoto. He ovat äänekkäitä, turhamaisia, omaa paremmuuttaan esille tuovia ihmisiä, jotka näyttelevät omaisuuttaan, statustaan tai muulla tavalla pyrkivät huomion keskipisteeksi. He haluavat olla parhaita alallaan, ja oikeastaan ihan kaikessa. Julkinarsismiin liittyy korkea epäterveen narsismin aste ja matala narsismin puutteiden aste. Riippuen henkilöstä he voivat maalata itsensä terveen narsismin mittarilla loistavaksi, tai äärimmät narsistit voivat ylenkatsoa tätäkin asteikkoa ja arvioida sen alhaiseksi. Julkinarsismin on todettu olevan yleisempää miehillä, ja tyypillistä länsimaiselle kulttuurille.

Piilo/covert/haavoittunut/ohutnahkainen narsisti. Piilonarsismi määrittyy näillä kolmella ulottuvuudella niin, että sekä narsismin puutteet että epäterve narsismi ovat korkealla tasolla. Tämä näkyy kahden ulottuvuuden välillä seilaavana "olen niin huono" + "olen parempi kuin muut" = "olen väärinymmärretty!" -yhtälönä. Piilonarsistit kammoavat kritiikkiä, mikä voi näyttäytyä ihmispelkona, huomion välttämisenä tai herkkänä reagoimisena asioihin, mutta he eivät koe sisällään olevansa vähempiarvoisia. He kokevat omaavansa erityisiä ja tunnustamattomia kykyjä ja ominaisuuksia, määrittelevät ymmärtävänsä maailmaa muita paremmin ja kokevat olevansa erilaisia kuin muut. Piilonarsismi voi juontua luonnollisesti vetäytyvämmästä temperamentista, tai he voivat päätyä ulottuvuuksien vaihteluun toistuvien pettymysten ja epäonnistumisten kautta. Piilonarsistin narsismi ei näy päällepäin, mutta hän turvautuu omaan paremmuuteensa aivan samalla tavalla kuin julkinarsisti. Läheiset havaitsevat hänen narsisminsa paremmin kuin vähemmän tekemisissä olevat tutut, jotka eivät välttämättä huomaa sitä ollenkaan. Piilonarsismin on todettu olevan yhtä yleistä miehillä ja naisilla.

Yhteisöllinen narsisti. Yhteisöllinen narsisti pyrkii tuntemaan olonsa erityiseksi ja muita paremmaksi olemalla avulias, maailman paras kuuntelija ja kaikkein epäitsekkäin ihminen. Hän on ihminen, joka loukkaantuu silloin, kun turvaudutkin johonkuhun toiseen, tai et suostu ottamaan hänen apuaan vastaan ja heijastamaan hänelle takaisin erityisen avuliasta minäkuvaa, jonka hän haluaa peilistä nähdä. Hänen seurassaan sinusta jollain tapaa tuntuu, että tehtäväsi on ylläpitää hänen identiteettiään, vaikka hän tekisikin avuliaita tekoja. Hän tuo esille omia ansioitaan ja hyväntekeväistä luonnettaan, ja kaipaa sinulta vahvistusta ihailuna.
Yhteisöllinen narsisti sijoittuu janalla jonnekin välille 7 - 10, eikä hänellä välttämättä ole narsismin puutteita. Itsearvioinneissa hän arvioi myös terveen narsisminsa erityisen korkealle, sillä haluaa nähdä itsensä hyvänä ja muita auttavana ihmisenä. Vaikka perinteistä julkinarsismia mittaavissa tutkimuksissa narsismin on havaittu olevan vähemmän yleistä kollektiivisissa kulttuureissa, tämä ei välttämättä pidä paikkansa, sillä näissä kulttuureissa arvostetaan erityisyytenä avuliaisuutta ja epäitsekkyyttä. Narsismin juuret ovat tarpeessa rauhoittaa itseään kokemuksella itsestään parempana kuin muut, jolloin kulttuuri määrittelee usein raamit sille, mitä pidetään ihailtavana ja minkälaisena voi olla parempi kuin muut. Kulttuurisista sukupuoliodotuksista huolimatta yhteisöllisen narsismin on todettu olevan yhtä yleistä miehillä ja naisilla.Kirja sisältää lyhyen testin, jossa voi omalta kohdaltaan testata näitä kolmea ulottuvuutta. Testiä tehdessäni yllätyin terveen narsismini alhaisesta määrästä. Narsismin puutteeni (läheisriippuvuus, jonka kanssa olen viime aikoina työskennellyt) ei oletettavasti ollut kaikkein pahimmassa jamassa enää, mutta alhaisen terveen narsismin lukeman vuoksi sijoitun janalle edelleenkin noin kolmosen kohdalle. Tajusin, että pelkkä kynnysmattoilun lopettaminen ei riitä, vaan hyvin voidakseen pitää myös uskaltaa loistaa terveellä tavalla. Tästä teemasta kirjoitan lisää pian Narsistisen suhteen jälkeen - juttusarjaan (ks. Narsistisen suhteen jälkeen: Uskalla loistaa).Neiti Kettu

sunnuntai 18. helmikuuta 2018

B-ryhmän persoonallisuushäiriöt eriteltynä

Kirjoittelen tässä välissä hieman yleistä teoriaa diagnoosijärjestelmästä ja tulossa on myös asiaa eräästä narsismia hyvin selventävästä kirjasta, jota olen juuri lukemassa. Narsistisen suhteen jälkeiseen toipumiseen liittyvä juttusarja jatkuu näiden jälkeen, käsittelemättä on vielä monta tärkeää aihetta.

Persoonallisuushäiriöt jaotellaan amerikkalaisessa diagnoosijärjestelmässä (DSM) A, B ja C-ryhmiin. Suomessa DCM-luokitus ei ole virallisesti käytössä, mutta käytännössä eroja ei ole suuresti ja myös DCM:n tietoja käytetään ymmärtämisen pohjana. Ryhmään A kuuluvat omituisesti käyttäytyvät tai uskovat persoonallisuudet, kuten skitsoidinen ja epäluuloinen persoonallisuus, ryhmään C taas ahdistuneet, kuten pakko-oireinen, eristäytyvä tai riippuvainen persoonallisuus. Ryhmään B kuuluvat dramaattiset ja impulsiiviset persoonallisuudet. B-ryhmän persoonallisuushäiriöt liittyvät selkeimmin siihen narsismiin, jota selviytyjät ovat kokeneet omissa nahoissaan. Sen vuoksi tämä ryhmä nousee yhä uudelleen ja uudelleen keskusteluissa esille. B-ryhmän persoonallisuushäiriöt eivät kaikki kuitenkaan automaattisesti ole narsistisia, eivätkä ne myöskään ole keskenään samanlaisia. Käytännössä persoonallisuushäiriöiden diagnosoiminen on hyvin hankalaa, ja monilla voikin olla joko "lähimmin sopivaksi arvioitu" diagnoosi, tai heillä voi olla päällekkäin useita persoonallisuushäiriöitä.

Olennaista on kuitenkin ymmärtää, että selviytyjien jakaessa kokemuksiaan, he eivät välttämättä puhu täysin samanlaisista narsisteista. Seuraukset, joita patologinen narsismi aiheuttaa uhrilleen, voivat olla jokseenkin samankaltaisia, mutta narsistisen käyttäytymisen taustat voivat olla erilaisia. Joskus myös esimerkiksi epävakaa käyttäytyminen voi tuntua hyvinkin narsistiselta, vaikka tausta olisikin toisenlainen. En halua vähätellä epävakaan persoonallisuuden aiheuttamia ongelmia, ne ovat hyvin todellisia, mutta kyseessä ei kuitenkaan välttämättä ole psykopaattinen ihminen, jolloin vertailu psykopaattiseen narsismiin voi olla sekoittavaa ja pelottavaa. Huomioon otettavaa on se, että vaikka henkilö olisi saanut jonkin diagnoosin, se ei välttämättä kerro kaikkea. Diagnosointi yleensäkin on vaikeaa, ja henkilö kuitenkin esittää asiat vastaanotolla omasta näkökulmastaan, jolloin kaikkea ei välttämättä osata huolellisesta tutkimisesta huolimatta huomata.

Oman toipumisesi kannalta ei välttämättä ole merkitystä sillä, mitä myrkkylaatua olet juonut, tärkeämpää on nyt parantaa itsesi. Jos kuitenkin haluat ymmärtää erilaisia taustasyitä samalta näyttävälle käyttäytymiselle, olen tähän kirjoitukseen koonnut B-ryhmän persoonallisuushäiriöiden keskinäisiä eroavaisuuksia. Tämä jaottelu on lähinnä tämän hetkinen tapa jakaa persoonallisuushäiriöitä, joten se voi joissain kohdissa olla ikään kuin "väkisin tehtyä eroa". Käytännössä samalla henkilöllä voi ilmetä piirteitä useammastakin häiriöstä.


epäsosiaalinen persoonallisuus (esiintyvyys n. 0,2 % - 3,3 % koko väestössä)

tarpeet. Epäsosiaalinen persoonallisuus ei tarvitse runsaasti ihailua tai kateutta muilta ihmisiltä, toisin kuin narsistinen persoonallisuus. Epäsosiaalinen persoonallisuus ei myöskään tarvitse läheisyyttä. Heidän tarpeensa liittyvät hyötyyn, valtaan, statukseen, jännityksenhakuisuuteen tai muuhun vastaavaan.

manipuloinnin taustat. Epäsosiaalinen persoonallisuus manipuloi saadakseen hyötyä tai valtaa.

tunne-elämä. Epäsosiaaliselle persoonallisuudelle on ominaista impulsiivisuus, piittaamattomuus, jännityksenhakuisuus, kovuus, pinnallisuus, rikollisuus, empatian puute, muiden hyväksikättäminen, viettelevyys ja manipulatiivisuus. He ovat emotionaalisesti tasapainoisempia muuhun B-ryhmään verrattuna, mutta he ovat aggressiivisempia kuin muu B-ryhmä. Tämä tarkoittaa, että he ovat usein aggressiivisia välineellisessä tarkoituksessa, eli he haluavat saavuttaa aggressiollaan jotakin sen sijaan, että se laukeaisi provosoitumisesta.

yhteiskuntaan sopeutuminen. Epäsosiaaliselle persoonallisuudelle on tyypillistä sosiaalisten normien ja lakien rikkominen. He eivät noudata yleisiä ihmissuhteiden sääntöjä, eivätkä he koe muidenkaan sääntöjen tai lakien koskevan heitä.


epävakaa persoonallisuus (esiintyvyys n. 1,6 % -5,9 % koko väestössä)

tarpeet. Epävakaalle persoonallisuudelle on ominaista rikkinäinen ja epävakaa kokemus omasta itsestä ja ihmissuhteista. He pelkäävät tulevansa hylätyksi ja reagoivat tähän pelkoon tyhjyyden kokemuksella, raivolla ja olemalla vaativia läheisiään kohtaan. He kaipaavat runsaasti läheisyyttä, mutta samalla pelkäävät sitä.

manipuloinnin taustat. Epävakaa persoonallisuus manipuloi saadakseen huolenpitoa tai huomiota muilta ihmisiltä. Manipulointi voi olla myös tiedostamatonta ja/tai tilanteen herättämien tunteiden motivoimaa.

tunne-elämä. Epävakaalle persoonallisuudelle on tyypillistä huomionhakuisuus, manipulatiivisuus, nopeasti vaihtelevat tunnetilat, vihaiset purkaukset ihmissuhteissa, itsetuhoisuus ja krooninen kokemus sisäisestä tyhjyydestä ja yksinäisyydestä. Epävakaaseen persoonallisuuteen voi joskus liittyä myös paranoidisia tai psykoottisia oireita, mutta ohimenevästi.

yhteiskuntaan sopeutuminen. Epävakaan persoonallisuuden vaikeudet yhteiskuntaan sopeutumisessa liittyvät intensiivisiin, epävakaisiin ja vaihteleviin ihmissuhteisiin. Heidän on vaikea olla suhteessa toisen ihmisen kanssa. He ovat myös herkästi itsetuhoisia, joko konkreettisesti tai sabotoiden omaa elämäänsä.


huomionhakuinen persoonallisuus (esiintyvyys n. 1,84 % koko väestössä)

tarpeet. Huomionhakuinen persoonallisuus tarvitsee jatkuvaa huomiota, mutta huomion laadulla ei ole merkitystä. He voivat haluta näyttäytyä minä tahansa, viettelevänä, vahvana, heikkona tai riippuvaisena, jos heidän on sillä tavalla mahdollista saada huomiota. Huomiontarpeen taustalla on tarve läheisyyteen.

manipuloinnin taustat. Huomionhakuinen persoonallisuus manipuloi saadakseen huolenpitoa ja huomiota muilta ihmisiltä.

tunne-elämä. Huomionhakuiselle persoonallisuudelle on ominaista huomionhakuisuus, manipulatiivisuus ja vaihtelevat tunnetilat, mutta he eivät reagoi yhtä helposti raivolla tai itsetuhoisuudella kuin mitä epävakaa persoonallisuus, eikä heillä ole kroonista tyhjyyden tunnetta. Huomionhakuiselle persoonallisuudelle on tyypillistä myös impulsiivisuus, holtittomuus, jännityksenhakuisuus ja viettelevyys, ja he ovat näissä piirteissään yliampuvia ja pinnallisia, toisin kuin vakaammin ja uskottavammin toimiva epäsosiaalinen persoonallisuus.

yhteiskuntaan sopeutuminen. Huomionhakuinen persoonallisuus ei erityisesti riko yhteiskunnan normeja tai reagoi raivolla ihmissuhteissa. Ongelmia aiheuttavat lähinnä joustamattomat piirteet ja tarve olla jatkuvasti huomion keskipisteenä.


narsistinen persoonallisuus (esiintyvyys n. 0 % - 6,2 % koko väestössä)

tarpeet. Narsistinen persoonallisuus tarvitsee ihailevaa ja kateellista huomiota muilta ihmisiltä. Heille on tyypillistä myös perfektionismin tavoittelu. He vaativat muilta täydellisyyttä ja kokevat, ettei kukaan koskaan osaa mitään tarpeeksi hyvin. Itse he kokevat saavuttaneensa täydellisyyden ja osaavansa/tietävänsä parhaiten. Sisäisesti he kuitenkin pelkäävät, että heidän täydellisyytensä takaa paljastuu virheitä, heikkoutta, riippuvuutta tai muita epätäydellisyyksiä, ja puolustautuvat näitä vilahduksia vastaan massiivisesti. Narsistisen persoonallisuuden elämä rakentuu minäkuvan varaan.

manipuloinnin taustat. Narsistinen persoonallisuus manipuloi saadakseen hyötyä tai valtaa.

tunne-elämä. Narsistiselle persoonallisuudelle on tyypillistä minäkuvan vakaus ja mahtipontisuus, emotionaalisen ilmaisun vähäisyys, inho muiden tunteita kohtaan, kovuus, pinnallisuus, muiden hyväksikäyttäminen ja empatian puute. He eivät kuitenkaan välttämättä ole rikollisia, impulsiivisia tai aggressiivisia kuten epäsosiaalinen persoonallisuus. He eivät myöskään ole itsetuhoisia tai pelkää hylätyksi tulemista.

yhteiskuntaan sopeutuminen. Osa narsistisen persoonallisuuden omaavista henkilöistä on sopeutunut yhteiskuntaan hyvin ja he ovat menestyneitä. Ongelmat näkyvät lähinnä ihmissuhteiden vaikeuksissa. Osa heistä taas sabotoi jäykillä käyttäytymiskaavoillaan muutakin elämäänsä.Yhteenvetona voidaan siis todeta, että epäsosiaalinen ja narsistinen persoonallisuus ovat perinteisimpiä patologisen narsismin muotoja. Nämä persoonallisuudet manipuloivat muita saadakseen hyötyä tai valtaa, eikä heillä ole tarvetta läheisyyteen. Keskenään nämä kaksi eroavat niin, että epäsosiaalinen persoonallisuus on impulsiivisempi, jännityshakuisempi ja aggressiivisempi. Narsistinen persoonallisuus sopeutuu paremmin yhteiskuntaan ja osaa vähintäänkin esittää toimivansa sen sääntöjen mukaan, kun taas epäsosiaalinen persoonallisuus voi olla mukana rikollisessa toiminnassa, loisia käyttämällä yhteiskuntaa ja muita ihmisiä taloudellisesti hyväkseen tai muulla tavoin omata räikeän yhteiskuntavastaisen asenteen. Epäsosiaalinenkin persoonallisuus osaa halutessaan peittää jälkensä, mutta tällöin kyse on suunnitelmallisemmasta ja mahdollisesti pitkäaikaisemmasta "con man" -tyyppisestä huijaamisesta. Narsistisella persoonallisuudella on myös tarve saada muilta ihmisiltä vahvistusta omalle täydelliselle ja mahtipontiselle minäkuvalleen, epäsosiaaliselle persoonallisuudelle muut ihmiset ovat lähinnä hyödykkeitä omien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Epävakaa ja huomionhakuinen persoonallisuus taas ovat häiriöitä, jotka eivät välttämättä puhtaana ilmetessään ole luokiteltavissa ainakaan pahantahtoisen narsismin alle. Läheisen näkökulmasta heidänkin käyttäytymisensä voi kuitenkin tuntua samalta ja aiheuttaa samankaltaisia ongelmia, kuin välinpitämättömyyttään narsististen henkilöiden käyttäytyminen. Nämä persoonallisuudet manipuloivat saadakseen huolenpitoa tai huomiota, ja heillä on suuri tarve läheisyyteen muiden ihmisten kanssa. Heiltä kuitenkin puuttuu emotionaalisia taitoja, joiden avulla he kykenisivät muodostamaan läheisen ihmissuhteen, jolloin he voivat käyttäytyä hyvin lapsellisesti aikuisen kehossa. Näitä taitoja on mahdollista opetella, jos henkilö on motivoitunut hoitamaan itseään. Jos henkilöllä kuitenkin on samanaikaisesti ominaisuuksia narsistisesta tai epäsosiaalisesta persoonallisuudesta, motivaatio hoitoon on todennäköisesti hyvin vähäinen. Piilonarsismi (covert-narsismi) voikin kätkeytyä epävakaan tai huomionhakuisen persoonallisuuden alle. Keskenään nämä persoonallisuudet eroavat niin, että epävakaa persoonallisuus on itsetuhoisempi, kokee sisäistä tyhjyyttä ja on myrskyisä ihmissuhteissa. Huomionhakuisen persoonallisuuden tunneilmaisu taas on yliampuvampaa ja pinnallisempaa.Neiti Kettu

sunnuntai 11. helmikuuta 2018

Narsistisen suhteen jälkeen: Lähetä pois se häpeä, joka ei kuulu sinulle

Narsistisessa suhteessa päätyy väistämättä kantamaan narsistin häpeää itsellään. Narsisti suoraan tai hienovaraisesti siirtää häpeän sinuun olemalla ottamatta vastuuta omista teoistaan ja syyttämällä niistä sinua, sekä projisoimalla sinuun jatkuvasti ominaisuuksia, jotka eivät kuulu sinulle. Asia ei kuitenkaan ole vielä näin yksinkertainen, mitä pidempään ja mitä voimakkaammin olet ollut suhteessa, sitä todennäköisemmin tästä on seurannut heijastusvaikutuksia. Olet alkanut ottamaan häpeää itsellesi ja käyttäytymään sen mukaisesti. Näin ollen muut ihmiset ympärilläsi ikään kuin näkevät häpeäsi ja juurruttavat sen kiinni niskaasi. He siis olettavat, että tämä häpeä kuuluu sinulle, koska näkevät sen käyttäytymisessäsi, ja tukevat näin narsistin luomaa todellisuutta.

Miten tämä käytännössä on voinut näkyä? Esimerkiksi siten, että narsisti on jatkuvasti vihjaillut tai suoremmin tuonut esille, että olet itsekäs. Lopulta olet alkanut uskoa tähän väitteeseen ja kokea, ettet voi tehdä mitään etkä voi mitään sille, että olet itsekäs. Tällöin kohdatessasi muita ihmisiä et usko olevasi pidetty tai kiva ihminen, vaan ajattelet muidenkin pitävän sinua itsekkäänä. Voit tällöin olla ikään kuin luovuttanut, ihan sama, ja vaikuttaa käyttäytymiseltäsi jotenkin töykeältä tai etäiseltä, mistä lopulta osa ihmisistä tulkitsee, että sinua ei kiinnosta kukaan muu ihminen. Opittuaan tuntemaan sinut ihmiset alkavat odottamaan sinulta tämänkaltaista käyttäytymistä jatkossakin, eivätkä välttämättä edes anna sinulle puheenvuoroa tai mahdollisuutta osoittaa kiinnostustasi muita ihmisiä kohtaan. He ovat jo muodostaneet käsityksensä sinusta ja valitettavasti se käsitys oli sinulle asetetun häpeän värittämä.

Se ei kuitenkaan ole sinun häpeääsi. Sinun ei tarvitse kantaa sitä. Ei ole mitenkään hyveellinen ja altruistisesti uhrautuva teko kantaa sitä. Sen kantaminen ei itse asiassa hyödytä ketään. Spirituaalisesti ajatellen jokaisen pitäisi käsitellä oma taakkansa, jolloin narsistin häpeä ei kuulu sinulle. Toisaalta narsistin olotila ei siitä maallisellakaan tasolla kummemmin kevene, maailma on täynnä ahdistusta aiheuttavia asioita, joista narsisti pyrkii eroon. Et myöskään häpeää kantamalla suojele ketään läheistäsi narsistilta, sillä hän iskee kyntensä joka tapauksessa kehen ikinä haluaakaan.

Olet todennäköisesti kuitenkin tottunut kantamaan häpeää niin, että olet sokeutunut sille. Uskot, että se todella on sinun häpeääsi. Tämän vuoksi tarkastele itseäsi ja tuntemuksiasi eri tilanteissa. Aina kun koet häpeän tai syyllisyyden pilkahduksen, pohdi ja erittele mikä sen aiheutti. Teitkö todella jotakin itse, vai kuvittelitko vain tekeväsi? Jos et löydä mitään todellista syytä miksi olla häpeissään tai syyllinen, lähetä häpeä pois. Lähetä se pois itsellesi sopivalla tavalla, ehkä jonkinlainen pieni rituaali (kuten vaikkapa että puhallat sen kämmeneltäsi kauas pois tai takaisin narsistille) voi auttaa sinua kokemaan koko kehollasi, että vapaudut siitä.

Omien tunteiden erittely voi tuntua rankalta, eikä sinun tarvitsekaan kyetä kaikkeen saman tien. Tämä prosessi kestää, ja pikku hiljaa opit tuntemaan itseäsi paremmin ja paremmin. Ota pieniä askelia, ja vaikket heti näkisikään mitään selkeästi, lupaan sinulle, että jonkin ajan päästä huomaat miten olet edennyt.


Neiti Kettu

sunnuntai 4. helmikuuta 2018

Narsistisen suhteen jälkeen: Määrittele rakkaus uudelleen

Ajatus rakkaudesta on hyvin voimakkaasti pysyvä kokemus. Moni narsistin läheinen selittää itselleen suhteessa pysymistä rakkaudella, ja moni suhteen jälkeenkin vielä sanoo, kuinka hän kuitenkin rakastaa tätä ihmistä kaikesta huolimatta. Hän voi myös löytää itsensä uudelleen narsististen ihmisten ympäriltä, sillä on kehomuistillaan tottunut ymmärtämään narsistien tarjoaman "rakkauden" (ts. idealisaation ja vuoristoradan) olevan rakkautta. Tässä vaiheessa hän voi ajatella, että mikä hänessä on vikana, onko hän jollain tapaa masokistinen. Siitä ei kuitenkaan ole kyse, että hän haluaisi tulla hyväksikäytetyksi, sen sijaan hän tulkitsee rakkaudeksi sellaisia asioita, jotka eivät ole rakkautta.

Narsistisen suhteen jälkeen onkin olennaisen tärkeää määritellä itselleen uudelleen mitä rakkaus on ja miltä se tuntuu. Tärkeintä on, että löydät itsellesi sopivimman aidon ja terveen tavan käsittää rakkaus. Tätä tehtävää eivät todellakaan helpota lukuisat elokuvat ja laulujen sanat, jotka viestivät meille, että "kunnon rakkaus" aina sattuu, tai että "you always hurt the one you love". Kulttuurimme ihannoi vuoristoratasuhteita, eli toisin sanoen riippuvuutta aiheuttavia suhteita rakkautena.


Miten vuoristoratasuhteet synnyttävät riippuvuutta?

Ensinnäkin, vuoristoratasuhteet voivat syntyä kahdella erilaisella tavalla tai niiden sekoituksena.

Ensimmäisessä tavassa suhde vaihtelee ihanan täydellisyyden ja väkivallan/kaltoinkohtelun välillä. Tämä väkivalta ei läheskään aina ole fyysistä (kuten narsismista selvää ottaneet varmasti jo tiedäte), vaan on olemassa monia hienovaraisiakin emotionaalisen/psyykkisen väkivallan muotoja. Olet yhtenä hetkenä mahtava, suhde on mahtava, teillä on hauskaa, jonka jälkeen olet yhtäkkiä kamala, et osaa mitään, täysin kelvoton. Vuoristorata syntyy myös siitä, että itse koet olevasi kelvoton reagoituasi ja provosoiduttuasi jostakin, mitä toinen teki. Tämän jälkeen jompi kumpi voi pyytää anteeksi, tai tilanne jollain muulla tavalla ratkeaa tai unohtuu. Teillä on jälleen mukavaa, kunnes sama kaava toistuu. Vuoristoradan syntymiseen riittää, että olosi on toisinaan mukava, aina mukana ei välttämättä ole täydellisyyttä ja idealisaatiota. Monesti tämänkaltainen suhde voi olla myös runsaasti riitoja sisältävä suhde, jossa molemmat osapuolet loukkaavat jatkuvasti toisiaan.

Toisessa tavassa suhde vaihtelee ihanan täydellisyyden ja täydellisen unohtumisen/huomiotta jättämisen välillä. Vietätte aikaa yhdessä ja olo on mukava, kunnes hetken päästä yhtäkkiä jäät vaille huomiota, ihan kuin olisit täysin merkityksetön ja turha. Voit jäädä hämmästyneenä miettimään, mistä oikein on kyse, et ymmärrä. Vuoristoradan syntymiseen ei siis tarvita aina näkyvää väkivaltaa, vaan myös ajoittainen yksin jääminen luo sitä. Huomiotta jäämiseen liittyvät mitättömyyden tunne, epätietoisuus ja epävarmuus voivat olla hyvin vaikeita asioita. Tämän kaltainen vuoristoratasuhde voi syntyä myös käytännön asioista johtuen, ehkä toinen osapuoli joutuu välillä olemaan ulottumattomissa esimerkiksi työnsä vuoksi, ja joudut kokemaan olevasi huomiota vailla. Ns. "deittailun kikat", joissa ollaan välillä tavoittamattomissa ja välillä vastataan puhelimeen, luovat myös vuoristoratasuhdetta ja vahvistavat sitä kautta riippuvuutta rakkauden sijaan.

Vuoristoratasuhde aiheuttaa aivoissa samankaltaisia reaktioita kuin muukin riippuvuuskäyttäytyminen, kuten esimerkiksi päihteiden käyttö. Äärimmillään muodostuu traumasidos, joka tuntuu vahvalta ja kestävältä, kaikki kolhut sietävältä rakkaudelta. Kemialliset riippuvuusreaktiot tapahtuvat kenen tahansa aivoissa, riippumatta hänen aiemmasta taustastaan (vaikka riippuvuusalttiudessa itsessään voikin olla yksilöllisiä eroja aivan kuten muidenkin riippuvuuksien kohdalla). Tämä riippuvuus ei siis tarkoita, että olisit jotenkin viallinen, se tapahtuu kenelle tahansa. Tärkein exit-pointti suhteesta on alkuvaiheessa silloin, kun ikäviä tilanteita on alkanut jonkin verran tapahtua. Tällöin on vielä helpompi ottaa etäisyyttä, mutta mitä kauemmin suhteessa on ollut, sitä vahvemmaksi riippuvuus muodostuu.

Hyvät tai todella ihanat hetket saavat aivoissa aikaan dopamiiniryöpyn, jolloin nämä hetket tuntuvat hyvin miellyttäviltä ja alat tavoitella niitä lisää. Myös muita välittäjäaineita on mukana sopassa, mutta yksinkertaisuuden vuoksi mainitsen tässä vain dopamiinin. Dopamiiniryöpylle voi riittää pelkästään se, että kamaluuden jälkeen onkin kaikki "ihan ok". Dopamiini toimii niin, että se antaa palkitsevan kokemuksen uusien asioiden kohdalla. Kun samaa hyvää jatkuu suhteessa pitkään, et enää koe yhtä valtavaa dopamiiniryöppyä tavallisessa arjessa. Tämän moni nykyajan kulttuurin "huippukokemushakuisuuteen" tottunut voi tulkita "rakkauden hiipumiseksi". Vuoristoratasuhteissa sen sijaan käyt välillä ahdistuksessa, jonka jälkeen hyvät hetket tuntuvat jälleen uusilta ja mahtavilta.

Miten tämä riippuvuus näkyy?

Pikku hiljaa alat pyrkiä saamaan dopamiiniryöppyjä mahdollisimman usein. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että pyrit olemaan mahdollisimman paljon sellainen, mitä toinen sinulta haluaa, jotta saisit ylläpidettyä hyviä hetkiä - vetäydyt muusta elämästäsi ja ihmissuhteistasi ja keskität kaiken energiasi vuoristoratasuhten hoitamiseen - ja jokaisen hyvän hetken kohdalla jokseenkin naiivisti ajattelet, että näin tämä tulee jatkumaan ikuisesti tai että hyvät hetket ovat kaiken sen muun arvoista. Ironista kyllä, jos hyvät hetket jäisivät pysyviksi ja suhde ei olisi enää vuoristorataa, dopamiiniryöppysi hälvenisivät ja kokemuksesi suhteen ainutlaatuisuudesta hiipuisi. Joskus puhutaan "rakkaudesta rakastumisen tunteeseen", sarjasuhteilusta, ja se on myös yksi tapa toteuttaa tätä riippuvuutta. Narsistisessa suhteessa yksi tyypillinen kaava on kuitenkin traumasidos, eli kokemus vahvasta ja pysyvästä rakkaudesta toista osapuolta kohtaan.

Riippuvuuteen liittyvät myös vieroitusoireet. Narsistisessa suhteessa olennaisin, ja mielestäni nro 1 riippuvuusoire on syyllisyys. Pyrkiessäsi eroon suhteesta, koet hyvin todennäköisesti jollakin tasolla syyllisyyttä. Voit kokea syyllisyyttä siitä, että jätät sinua tarvitsevan narsistin, tai voit kokea syyllisyyttä jonkun toisen ihmisen jättämisestä hoviin. Voit myös kokea syyllisyyttä siitä, että olet se paska tyyppi, joka rikkoo kaiken, tai siitä, että joudut tekemään inhottavia asioita irtautuessasi. Voit myös epäillä ja kokea syyllisyyttä siitä, että jätätkö sittenkin taaksesi ihan kunnollisen ihmisen, jos tämän kaiken olisikin voinut ratkaista. Suhteessa sisällä voit kokea syyllisyyttä niistä kerroista, jolloin pyrit tekemään jotain itsellesi tärkeää, jonka seurauksena kuitenkin joudut kauemmas hyvistä hetkistä ja dopamiiniryöpystä. Syyllisyys toimii vieroitusoireena siten, että koet syyllisyyttä kaikesta mikä vie sinua kauemmas dopamiiniryöpystä ja hyvästä olosta. Koska olet oppinut, että joka kerta kun teet jotakin tiettyä asiaa (esim. jotain itselle tärkeää, pyrit irtautumaan tms.), se aiheuttaa ahdistusta ja olet kauempana dopamiiniryöpystä, olet voinut oppia tulkitsemaan sen niin, että teet jotakin väärin. Silloin taas, kun tekosi johtaa kohti dopamiiniryöppyä, koet tekeväsi oikein. Syyllisyydellä on myös monia muita taustoja (ks. Narsistisen suhteen jälkeen: Syyllisyys ja häpeä, sokeus väkivallalle), riippuvuusoireena toimiminen on vain yksi niistä. Silloin, kun syyllisyyden taustalla on ajatus "minun pitäisi olla siellä/tehdä niin, jotta asiat voisivat olla hyvin", voitkin todellisuudessa pyrkiä dopamiiniryöppyyn, koska "vain silloin asiat ovat hyvin".

Toinen selkeämpi riippuvuusoire on kaipuu hyviin hetkiin. Sinulla on ikävä niitä, etkä haluaisi luopua niistä. Moni tulkitsee tämän helposti rakkaudeksi ja kaipuuksi toista ihmistä kohtaan, vaikka kaipuu onkin dopamiinipiikkejä kohtaan. Samalla dopamiinipiikkejä sisältämättömät suhteet voivat alkaa tuntua latteilta ja mitäänsanomattomilta. Tämä ei välttämättä ole niinkään vieroitusoire, mutta riippuvuuteen liittyvä ominaisuus kuitenkin. Toleranssisi kasvaa, tarvitset yhä voimakkaampia ja voimakkaampia kokemuksia pystyäksesi kokemaan "rakkautta".


Mitä rakkaus on?

Rakkaus ei kuitenkaan satuta. Se ei ole kitumista ja kuihtumista kaipuun tuskallisessa aallokossa. Se ei ole väkivaltaa, polkemista tai huomiotta jättämistä hädän hetkellä. Se ei ole jatkuvaa epävarmuutta ja munankuorilla kävelemistä. Näin olet silti voinut oppia tulkitsemaan ja kokemaan rakkautta. Varsinkin, jos olet kasvanut narsistisessa perheessä, et ole välttämättä koskaan edes kokenut, miltä rakkaus oikeasti tuntuu. Sen sijaan sinulle on sanottu "minä rakastan sinua" tai "minä haluan sinulle vain hyvää" sellaisissa tilanteissa, joissa sinusta tuntuu pahalta ja inhottavalta. Olet oppinut tulkitsemaan, että näiden tunteiden kokeminen tarkoittaa rakkautta. Olet voinut jopa alkaa pelkäämään rakkautta ja ihmissuhteita, koska koet, että rakkauteen liityy väistämättä toisen vahingoittaminen. Voit kokea, että vahingolliset suhteet ovat normaali tapa olla suhteessa, etkä osaa edes odottaa muuta.

Sen sijaan rakkaus on se, joka saa sinun kipusi vähenemään. Toinen ihminen (tai eläin/korkeampi voima/jokin muu), joka on turvallinen, ja jonka kanssa voit jakaa sisäiset tuntosi sellaisena kuin ne ovat. Ihmisen perimmäisiin tarpeisiin kuuluu tarve lähestyä toista hädän hetkellä, selviytyä yhdessä ja jakaa vaikeita tunteita. Asioiden jakaminen toisen ihmisen kanssa luo turvallisuuden tunnetta. Maailmassa tapahtuu paljon ikäviä asioita, ja hyvässä suhteessakin voi tapahtua ikäviä asioita, sillä olemme ihmisiä, emmekä aina osaa rakastaa. Riitoja voi syntyä, ja äärimmillään voit menettää rakkaan ihmisen. Näissä tilanteissa sattuu, mutta kipua ei ole aiheuttanut rakkaus, vaan rakkauden puute tai sen menettäminen. Jos riitoja on todella paljon (kuten vuoristoratasuhteissa voi olla), suhteesta muodostuu turvaton, rakkauden määrä vähenee ja riippuvuuden määrä kasvaa. Silloin, kun rakkautta on paljon, molemmat osapuolet ovat motivoituneita ratkaisemaan ongelmat, ja pyrkivät myös toteuttamaan sen muutenkin kuin vain puheissa. Sitä tarkoitetaan, kun puhutaan, että "rakkaus kestää myötä- ja vastoinkäymisissä". Sillä ei tarkoiteta sitä, että ollaan toisissaan kiinni, vaikka toinen tai molemmat vahingoittavat toista koko ajan. Sillä tarkoitetaan, että pyritään ratkaisemaan elämän eteen tuomat haasteet molempia kunnioittavalla tavalla. Pyritään siihen, että molemmilla olisi hyvä olla.

Rakkaus tiivistyykin sanoihin: turvallisuus, luottamus, läheisyys, kunnioitus. Sinulla voi olla joitakin omia sanoja lisäksi tähän listaan, jotka koet tärkeinä.

Silloin, kun ihminen kokee rakkautta, hänen on mahdollista keskittyä myös itsensä ulkopuolelle. Joskus ajatellaan, että pitäisi kehittää yksin itseään ja päästä valmiiksi korkealle henkiselle tasolle, jotta pystyisi "aidosti" rakastamaan. On kuitenkin vaikea sanoa, kumpi on muna ja kumpi kana. Rakkauden kokeminen ja rakastetuksi tuleminen luo turvallisuutta, joka vapauttaa kehittymään ihmisenä. Äärimmäisen läheisyyden puutteen on todettu johtavan jopa muutoin tarpeeksi ravittujen vauvojen kuolemaan, joten rakkauden kokemus on välillä myös edellytys muulle kehitykselle, eikä toisinpäin. Et siis ole mitenkään viallinen ihmisenä, jos ajaudut vuoristoratasuhteisin ja koet vaikeaksi luottaa ja rakastaa, jos kukaan ei ole antanut sinulle tilaa kehittyä, vaan sinun on pitänyt elää muita varten. Varsinkin narsistisessa suhteessa läheisen kapasiteetti kuluu jatkuvaan selviytymistaisteluun ja sen selvittämiseen, millä tuulella narsisti kulloinkin on. Narsistisessa suhteessa elävällä ei ole tilaa pohtia ja keskittyä omaan kehitykseensä. Hän voi kyllä uskotella itselleen olevansa "korkeamman rakkauden" tai muun hyvän asialla rakastatessaan, eli sietäessään ja palvellessaan narsistia, mutta todellisuudessa hän hukuttaa itsensä narsistiin. Myös sinä ansaitset turvallisen ja rakastavan ympäristön vaikket olisikaan täydellinen.

Miten määritellä rakkaus uudelleen?

Narsistisen suhteen jälkeen on hyvä todeta itselleen, että rakasti sitä mielikuvaa, joka itsellä oli tästä ihmisestä. Toisaalta rakasti myös sitä toivetta, joksi toivoi hänen vielä jonain päivänä kehittyvän. Kumpaakaan näistä narsisti ei tällä hetkellä ole. Kukaan ei tietenkään voi sanoa mihin kaikkeen hänellä voisi olla potentiaalia, mutta suhdetta ei voi rakentaa sen varaan, mitä toinen ihminen "ehkä voisi potentiaalisesti joskus olla". Ymmärrä hänet sellaisena kuin hän nyt on, se on se ihminen, jonka kanssa olit/olisit/olet suhteessa. Rakkautesi kohde oli sen sijaan jonkinlainen naamio, rooli, unelma tai projekti, riippuen tilanteestasi. Moni narsisti on ottanut selville tarpeistasi ja asettanut itsensä juuri siksi "puuttuvaksi palaseksi" elämässäsi, mutta hän ei ole tällöin ollut oikeasti oma itsensä.

Ei kuitenkaan ole aivan helppoa tehdä tätä uudelleenmääritelmää tunnetasolla. Jotkin opitut kokemukset ovat automaattisia. Aina kun sinussa herää se sama epämukava tunne, jota sinulle on lapsena sanoitettu "rakkaudeksi", tulkitset varsin automaattisesti kokevasi rakkautta ja tulevasi rakastetuksi. Käytännössä tämä voi johtaa myös siihen, että intuitiosi varoittaessa sinua epämääräisestä ihmisestä, reagoitkin tähän viestiin hullaantumalla tähän ihmisen. Voit tajuamattasi pyrkiä hakemaan tätä epämukavuuden tunnetta, koska osaat ymmärtää rakkauden vain sillä tavalla. Et välttämättä ole edes tietoisesti ymmärtänyt tekeväsi niin, mutta itsetutkiskelun ja omiin tunteisiin suuntautumisen (ks. Narsistisen suhteen jälkeen: Löydä yhteys omaan itseesi) avulla voit oppia huomaamaan, jos näin on. Avain uudelleenmäärittelyssä onkin omiin tunteisiin tutustuminen. Mitä enemmän sitä teet ja mitä enemmän yhdistät tunteitasi aiempiin traumoihisi, sitä enemmän alat pikku hiljaa olla avoin sille, mitä rakkaus sinulle tarkoittaa.

On hyvä myös päästää irti rajoittavista ihanteista tai henkisistä uskomuksista. Jos koet velvollisuutta rakastaa, kyse on velvollisuudesta, ei rakkaudesta. Sinulla on lupa pysähtyä miettimään aivan itse, mitä tunnet, millä tavalla rakastat ja ketä. Sinun ei tarvitse rakastaa kaikkia maailman ihmisiä heidän heikkouksistaan tai pahuuksistaan huolimatta, sillä jos tämä rakkaus ei synny sinussa spontaanisti, olet helposti syyllisyyden ja ärsyyntyneisyyden kierteessä. Omien tarpeidensa sivuuttaminen ei ole mitenkään ihanteellista ja tavoiteltavaa, sillä se johtaa juurikin ärsyyntyneisyyteen "rakkauden kohdetta" kohtaan ja syyllisyyteen tästä ärsyyntyneisyydestä.

Joskus "rakkaus" on myös tapa peittää alleen traumaan liittyvät tunteet. Narsisti voi aiheuttaa pelkoa, jonka haluaa peittää pois omasta tietoisuudestaan. Tämä pelko mukautuukin siten pelonsekaiseksi kunnioitukseksi, jossa ikään kuin "rakastaa" toista, mutta todellisuudessa pelkää tätä. Moni ei halua määritellä ketään "pahaksi" tai muutenkaan määritellä pahuutta, mutta jos toinen ihminen käyttäytyy tavalla, joka primitiivisesti aiheuttaa tunteen pahuudesta, voi muodostua tarve peittää tämä pahuus, "rakastaa se pois". Omien pohjimmaisten tunteiden ja pelon tunteminen on trauman käsittelyssä tärkeää. Se ei ole helppoa, joten ryhdy siihen pikku hiljaa ja varmista mistä saat tukea tarvittaessa tai miten saat rauhoitettua itsesi, jos alat käydä ylikierroksilla. Sitä ei kuitenkaan kannata jättää tekemättä, sillä mitä vähemmän tunnet omia tunteitasi, sitä vähemmän tiedät kuka olet ja sitä vähemmän pystyt elämään itsellesi mielekästä elämää.

Hyvin usein rakkauden uudelleenmäärittämisessä auttaa rakkauden kokeminen. Uudet hyvät ihmissuhteet antavat yllättävänkin paljon korjaavia kokemuksia, joskin omaa työskentelyäkin on tehtävä. Kuitenkin jos pääset kokemaan, miltä tuntuu tulla oikeasti kunnioitetuksi ja rakastetuksi, rakkauden uudelleenmääritteleminen myös kehollisesti ja tunnetasolla on helpompaa. Hyvien ihmissuhteiden löytäminen ei välttämättä ole yksinkertaista, mutta yksi mahdollinen vaihtoehto on terapia. Hyvä suhde terapeuttiin auttaa ymmärtämään, miltä turvalliset ihmissuhteet tuntuvat.

Rakkauden uudelleenmäärittelemisen jälkeen voit jopa yllättyä siitä, miten syvää ja turvallista tunnetta toista ihmistä kohtaan on mahdollista tuntea ilman "huippukokemuksia". Rakkaus on todella hieno asia, joka laajentaa yksilöä itsensä ulkopuolelle ja antaa turvaa, eikä sinunkaan tarvitse luopua siitä aiempien kokemuksiesi vuoksi.
Neiti Kettu